صکوک اجاره

صکوک اجاره یک نوع اوراق بهادار است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از یک دارایی اجاره داده شده است.

این نوع از اوراق واسط با واگذاری اوراق به مردم و جمع آوری وجوه، به وکالت از طرف آنها یک دارایی ثابت مشهود را از بانی (بنگاه) خریداری کرده سپس به همان بنگاه اجاره می دهد. به عبارت دیگر این نوع از اوراق مبتنی بر فروش و اجاره مجدد است.

در این روش شرکت­های بزرگ می­توانند با تاسیس یک شرکت دیگر، بخشی از دارایی خود را به شرکت دوم می­فروشند و سپس خودشان این دارایی را از شرکت دوم اجاره (به شرط تملیک) می­کنند.حال شرکت دوم بخشی از ملک خریداری شده را به صورت چندین سهم در قالب اوراق بهادار در بورس می فروشد.

سرمایه­گذار با خرید اوراق صکوک، به نسبت میزان ارزش اوراق خود در مالکیت آن دارایی‌ها به صورت مشاع و نیز در اجاره بها شریک شده و در پایان مدت اجاره اصل و سود پول را دریافت می­نماید. اجاره‌بهای دریافت شده سود وی محسوب می‌شود.

دارایی­های قابل قبول مبنای صکوک اجاره:

- زمین

- ساختمان و تاسیسات

- ماشین آلات و تجهیزات

- وسایل حمل و نقل

واحد تامين سرمايه كارگزاري آگاه در انتشار اوراق اجاره به عنوان ركن مشاور عرضه ايفاي نقش مي‌نمايد. هم‌اكنون اوراق اجاره شركت ايران‌ترانسفو و دو شركت غيربورسي ديگر توسط اين كارگزاري در دست انتشار است.