موضوعات فعلی تحقیق و توسعه در واحد تامین سرمایه

مقدمه

تجمع ثروت در طبقه خاص با نيازها و خواسته‌هاي مالي ويژه، نياز به برنامه‌ريزي و مديريت اين ثروت را تشديد مي‌نمايد. ابزارها و روش‌هاي سنتي در اين شرايط نمي‌توانند پاسخگوي كاملي براي نيازهاي متنوع و پيچيده سرمايه‌داران باشند. در اين هنگام است كه خدمات بانكداري اختصاصي فرصت مناسبي را براي خلق ارزش از طريق اين نياز جامعه فراهم مي‌آورد. در شرايط وجود رقابت فزاينده در بازار محصولات معمول بانكي، بانكداري اختصاصي مي‌تواند به‌عنوان موتور رشد براي بانكداران عمل كند.

سرمايه‌داران مايلند در عين حال كه از مشاوره متخصصين حوزه‌هاي مالي استفاده مي‌كنند قادر باشند با توجه به نيازهاي خاص خود در مقاطع زماني مختلف، سليقه خود را در سرمايه‌گذاري‌ها و مديريت اموال و دارايي‌هاي خود اعمال كنند و در واقع خدمات بانكي و سرمايه‌گذاري را خاص خود تعريف نمايند. همچنين گسترش كارآفريني در كشور نياز به تأمين مالي را براي كارآفرينان افزايش داده است كه در اين مورد نيز بانكداري اختصاصي مي‌تواند از طريق خدمات تأمين سرمايه و ايجاد ارتباط ميان درخواست كنندگان منابع مالي و سرمايه‌گذاران در توسعه كارآفريني و جذب منابع درآمد از اين راه نقش تعيين كننده‌اي را ايفا نمايد.

در ادامه به معرفي اجمالي بانكداري اختصاصي مي‌پردازيم. سپس نگاهي به مشتریان این خدمت جدید و آینده ی پیش روی آن مي‌اندازيم.

معرفي صنعت

بانكداري اختصاصي چيست؟

واژه بانکداری اختصاصی به ارايه خدمات مالی به افراد خاص اشاره دارد. اکثر بانکهای اختصاصی جدید بانکهایی هستند که دامنه وسیعی از محصولات بانکی، سرمایهگذاری، مشاوره مالی و سایر خدمات را ارایه میکنند. بسیاری از بانکهای اختصاصی کوچکتر و قدیمیتر تنها خدماتی نظیر مدیریت دارایی یا مدیریت سبد سرمایهگذاری را ارایه داده و در بین خدمات آنها از محصولات و خدمات بانکی خبری نیست و یا مجوز آن را ندارند. واژه اختصاصی به خدماتی اشاره دارد که برخلاف بازار بانکداری خردهفروشی مرسوم، بیشتر بر مبنای خواست اختصاصی مشتری قرار دارد. معمولا ارايه این خدمات از طريق تخصيص مدیران روابط با مشتریان صورت میپذیرد. واژه اختصاصی همچنین به محرمانه بودن اطلاعات مشتري نزد بانك اشاره دارد. حجم جهانی این بازار درحدود 50 ميليارد دلار است و بيش از 10 میلیون نفر از این خدمات بهره‌مندند.

تفاوت میان بانكداري خرده‌فروشي با بانكداري اختصاصي را میتوان به سه بخش «نوع مشتريانی که پوشش میدهند»، «محصولاتی که در اختیار قرار میدهند» و «مسیر ارایه خدمات به مشتری» تقسیم کرد. جدول زير اين تفاوت‌ها را نشان مي‌دهد:

مشتريان

افرادي را كه از خدمات بانكداري اختصاصي استفاده مي‌كنند مي‌توان به‌صورت زير طبقه‌بندي كرد:

علاوه بر تقسیم­بندی شدت ثروت مشتریان که در نمودار فوق نشان داده شده است، مشتریان خدمات بانکداری اختصاصی را می­توان با توجه انتظاراتی که از بانکدار اختصاصی خود دارند نیز مطابق جدول بعد دسته­بندی کرد.

لازم به ذكر است كه شناسايي مشتريان بالقوه و فراهم آوردن امكانات جذب هر يك از اين طبقات، از طريق پرسشنامه‌هاي شناخت مشتريان كه توسط بانك در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد امكان‌پذير مي‌باشد. درك درست و دقيق از وضعيت و علايق مشتريان، عامل مهمي در تعريف خدمات بعدي خواهد بود

چشم انداز آتی

لذا با توجه به گستردگي خدمات قابل ارايه در صنعت بانكداري اختصاصي و مشتریان بالقوه دریافت این خدمت جدید و نو بودن مفهوم آن در ايران و همچنين با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر نظام پولي و مالي كشور، گسترش خدمات در این حوزه منجر به تنوع و توسعه خدمات مالی و سرمایه گذاری کشور خواهد گردید

خدمات قابل ارايه متناسب با نياز مشتريان و با ايجاد بسترهاي لازم گسترش مي‌يابد. همچنين با گسترش مفهوم بانكداري اختصاصي از طريق تبليغات، آموزش نيروهاي منتخب براي مديريت ارتباط با مشتري و افزايش تعداد مشتريان، در آينده تعداد شعب ارايه دهنده خدمات بانكداري اختصاصي قابل افزايش مي‌باشد.

افزايش نیازهای ارتباط با مشتري و تعداد مشتريان ،نياز به استفاده از نرم‌افزارهاي دقيق ‌تر و كامل‌تر را افزايش مي‌دهند. نيازسنجي نرم‌افزاري و تكميل امكانات و قابليت‌هاي نرم‌افزارهاي مربوطه در دستور اقدامات توسعه ای خواهد بود و موجبات تکمیل هر چه بیشتر خدمت رسانی در این حوزه می گردد.