ماموریت و اهداف ما

افق 5 ساله آگاه

یکی از پنج شرکت برتر ارائه دهنده خدمات تأمین سرمایه و پیشرو در ارائه خدمات نوین مالی در کشور باشد.

اهداف ما

افزایش سهم از بازار

افزايش سودآوري

ورود به زمینه فعالیتی شرکت‌های تأمین سرمایه

افزايش توان رقابت پذيري واحد تأمين سرمايه و ارتقاء جايگاه آن در بين رقبا

افزايش بهره‌وري منابع انساني