همكاران ما

آدرس دفتر تامين سرمايه: تهران، خیابان آفریقا، نرسیده به خیابان ظفر، کوچه پیروز، پلاک 13، طبقه1

شماره تلفن: 82154202

تلفن گويا: 82154000

نام و نام خانوادگي

آدرس پست الكترونيكي

قاسم دارابي (مديرواحد تامين سرمايه)

darabi@agahbroker.com

حمید محمودی (سرپرست پذیرش شرکت‌ها)

h.mahmoudi@agahbroker.com

احسان قاسمی (كارشناس ارشد تامين مالي)

e.ghasemi@agahbroker.com

مهشيد سرحدي(كارشناس ارشد تامين مالي)

sarhadi@agahbroker.com

مهسا پازيار(كارشناس ارشد تامين مالي)

pazyar@agahbroker.com