بانکداري سرمايه گذاري

شركت‌هايي كه به فعاليت تامين سرمايه مشغولند، به عنوان یک نهاد مالی در نقش واسط در بازار سرمايه ايفاي نقش مي‌كنند. فعاليت‌هاي تامين سرمايه در بازار سرمايه بر خلاف فعاليت‌هاي بانکهای تجاری در بازار پول، خدمات خرد بانکی را شامل نمي‌شوند و نوع ديگري از معاملات اقتصادی را در بر مي‌گيرند كه اهم آن در زير اشاره شده است:

- تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار (تعهد به خرید تمام سهام موجود در هنگام رضه اوراق بهادار به قیمت تعیین شده در ازاي دريافت مبلغی به عنوان کمیسیون)

- واسطه‌گري میان ناشر اوراق بهادار و سرمایه­گذاران

- مشاوره به شرکت­ها در افزایش سرمایه از طريق سازمان‌دهي انتشار سهام جدید

- تسهیل ادغام، ترکیب و تجدید ساختار مالی شرکت‌ها

- كارگزاري و واسطه‌گري برای مشتریان حقوقي

- تدوین بيانيه ثبت شرکت‌ها (حاوي داده­ها مهمی درباره چشم‌انداز برنامه‌ها و سرمایه­گذاری­های آينده)

- عرضه بلوک­های بزرگ اوراق بهادار صادر شده و نیز فروش آن به نهاد­های سرمایه­­گذاری من جمله صندوق­های سرمایه‌گذاری و شرکت­های مديريت دارايي