افزايش سرمايه

طبق ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار مصوب 15/4/1387 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های كارگزاري با اخذ مجوز لازم می‌توانند به عنوان مشاور عرضه اوراق بهادار در زمینه افزایش سرمایه کلیه شرکت‌های سهامی عام غیربورسی و شرکت‌های بورسی، خدمات خود را ارايه نمایند. همچنین شرکت‌های بورسی با سرمایه 50 تا 150 میلیارد ریال و سایر شرکت‌های سهامی عام با سرمایه مساوی یا بیش از 100 میلیارد ریال صرفاً از طریق مشاوران عرضه تقاضای خود را ارايه خواهند کرد. در این راستا واحد تامين سرمايه شرکت كارگزاري آگاه با توجه به مفاد قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار خدمات خود را به شرح زیر ارايه می‌نماید:

مشتريان واحد تامين سرمايه كارگزاري آگاه در اين بخش شامل شركت‌هاي زير بوده است:

شركت­هاي بورسي:

بيمه دي،‌ بهنوش ايران، توليد مواد داروپخش، شيشة دارويي رازي، سينا دارو، پشم شيشه ايران، گروه لاستيك بارز ، نيرومحركه، شيشه ­وگاز، همکاران سیستم، صنایع اشتاد ایران، سرمايه­گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران و بانك گردشگري

شركت­هاي غيربورسي:

پتروشيمي لردگان، سيمان غرب آسيا

تجديد ارزيابي:

در سال گذشته، واحد تامين سرمايه كارگزاري آگاه مشاور عرضه شركت‌هايي بوده است كه بر اساس جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 90 كل كشور، مايل به افزايش سرمايه از محل مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت خود بوده‌اند. اين شركت‌ها عبارتند از فرآورده‌هاي غذايي و قند تربت جام، صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان، كارخانه‌هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان، كاربراتور ايران، شيشه و گاز.

1- بررسی برنامه یا طرح موضوع تامين مالی ناشر و ارايه مشاوره در خصوص شیوۀ تامين مالی مناسب

2- ارايه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر

3- ارايه راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی افزایش سرمایه

4- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده

5- اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح

6- تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر

7- نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی افزایش سرمایه

8- تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه