اوراق مشارکت

اوراق مشارکت، اوراق بهادار بانام یا بی نامی است که با مجوز بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس اوراق بهادار، براي تامين بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرحهاي عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا براي تامين منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرح­هاي سودآور تولیدي، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم براي تهیۀ مواد اولیه مورد نیاز واحدي تولیدي، توسط دولت، شرکت­هاي دولتی، شهرداري­ها و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و مؤسسات عام­المنفعه و شرکتهاي وابسته به دستگاه­هاي مذکور، شرکت­هاي سهامی عام و خاص و شرکت­هاي تعاونی تولید منتشر می­شود و به سرمایه­گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرحهاي یاد شده را دارند از طریق عرضۀ عمومی واگذار می­گردد. اين اوراق قیمت اسمی و سررسيد مشخصی دارد و بازپرداخت اصل و سود علی الحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر تضمین شده است.

واحد تامين سرمايه كارگزاري آگاه در انتشار اوراق مشاركت به عنوان ركن مشاور عرضه ايفاي نقش مي‌نمايد. هم‌اكنون اوراق مشاركت شركت سرمايه‌گذاري مسكن شمال شرق توسط اين كارگزاري در دست انتشار است.